Viên Vitamin B tổng hợp – Blackmores Mega B Complex Hộp 200 viên