Viên uống hỗ trợ sức khoẻ Thompson’s Ultra C 1000mg 60 viên