Nước hoa hồng kết hợp xịt khoáng Trilogy Hydrating Mist Toner 100ml