Dầu dưỡng kết hợp BHA kềm dầu dành cho da dầu/hỗn hợp Hemphip™ Balancing Oil 20ml