Viên uống cân bằng nội tiết, giảm hội chứng tiền kinh nguyệt Thompson’s One-a-day Vitex 1500mg – 60 viên