Viên uống hỗ trợ tim mạch Thompson’s One-A-Day Hawthorn 2000mg – 60 viên