Viên uống mầm đậu nành hàm lượng cao 1200mg – Thompson’s High Potency Super Lecithin