Biotin hỗ trợ chuyển hoá năng lượng, tốt cho da tóc móng – Thompson’s Biotin 150mcg 100 Tablets