Viên nhai bổ sung Sắt và Vitamin C cho trẻ từ 2 – 12 tuổi Nature’s Way Kids Smart Iron Chewables – 50 viên