Dầu cá không mùi hàm lượng tiêu chuẩn Nature’s Way Fish Oil 1000mg – 200 viên.