Dầu cá hàm lượng cao gấp 3 lần Nature’s Way Advanced Omega Triple Strength Fish Oil – 60 viên.