Men vi sinh kết hợp chống ô xy hoá và làm sáng da Life Space Probiotic + Skin Glow 150g