Men vi sinh dạng bột cho bé từ 3 – 12 tuổi Life Space Probiotic Powder For Children 60g