Men vi sinh hỗ trợ cải thiện các triệu chứng liên quan đến hội chứng ruột kích thích IBS – Life Space IBS Support Probiotic Hộp 30 Viên nang