Men vi sinh dành cho người lớn với hàm lượng cao gấp đôi thông thường Life Space Double Strength Probiotic Hộp 30 viên nang