Thanh lăn tinh dầu tầm xuân hữu cơ trị sẹo rạn Certified Organic Rosehip Oil 10 mL