Vitamin tổng hợp dành cho phụ nữ trên 50 tuổi Centrum For Women 50+ – 90 viên.