Vitamin tổng hợp dành cho người trên 50 tuổi Centrum Advance 50+ – 100 viên.