Bổ sung vitamin D thay vì phơi nắng – BS. Thanh Sang