Vitamin tổng hợp cao cấp + chống ô xy hoá cho nam và nữ – Blackmores Sustained Release Multi + Antioxidants