Dầu cá cô đặc hàm lượng cao gấp 3 lần Blackmores Omega Triple – 150 viên