Viên nhai chiết xuất nghệ Bioglan Turmeric – 60 viên.