Dầu cá không mùi hàm lượng cao gấp đôi thông thường Bioglan Super Fish Oil Double Strength – 200 Viên.