Dầu nhuyễn thể đỏ bổ sung chiết xuất nghệ Bioglan Red Krill Plus Curcumin – 60 viên