Dầu nhuyễn thể đỏ hàm lượng cao gấp đôi thông thường Bioglan Red Krill Oil 1000mg – 60 viên.