Men vi sinh hỗ trợ sức khỏe đường ruột Bioglan Platinum Probiotic 20 Billion – 30 viên.