Sáp dưỡng cấp ẩm nhanh – lâu trôi dành cho da chàm Aveeno Dermexa Fast & Long Lasting Balm 75mL